Groeiende mismatch op de Nederlandse arbeidsmarkt

Groeiende mismatch op de Nederlandse arbeidsmarkt

Het UWV waarschuwt in het onlangs gepubliceerde rapport  “Sectoren in beeld” voor een groeiende mismatch op de Nederlandse arbeidsmarkt. Ondanks de hoge werkloosheid kunnen werkgevers met name in technische en ICT-beroepen onvoldoende gekwalificeerd personeel vinden. In diverse sectoren zijn er bovendien zorgen over de beschikbaarheid van personeel op het moment dat de economie blijvend aantrekt en vergrijzing leidt tot het vertrek van ervaren vakmensen. Uit het rapport blijkt ook dat Nederland ondanks het ingezette herstel op de arbeidsmarkt een periode van geringe banengroei tegemoet gaat. De positie van laagopgeleiden komt verder in het gedrang door technologische ontwikkelingen en de hevige concurrentie op de arbeidsmarkt.  Het rapport laat zien dat de productie en de werkgelegenheid in meer dan de helft van de sectoren nog altijd niet terug zijn op het niveau van voor de crisis. In onder meer de bouw, de financiële dienstverlening, de chemie en de uitzendbranche en arbeidsbemiddeling kromp het aantal banen voor werknemers in de periode 2008-2013 met meer dan 10 procent.

Prognoses voor de arbeidsmarkt duiden ook voor de komende jaren op een geringe toename van het aantal banen. De banengroei zal voor een belangrijk deel komen van de uitzendbranche en intermediairs.

De huidige arbeidsmarkt kenmerkt zich door een overschot aan personeel. Tegelijkertijd zijn er signalen van een krappe arbeidsmarkt in bepaalde segmenten, bijvoorbeeld in technische en ICT-beroepen. Dit leidt tot de paradoxale situatie dat er moeilijk vervulbare vacatures zijn, maar dat het aantal werkzoekenden hoog blijft. Ook is er mogelijk onvoldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar op het moment dat de economie blijvend aantrekt en vergrijzing leidt tot het vertrek van ervaren vakmensen. Werkgevers en werkzoekenden hebben er belang bij dat deze knelpunten worden opgelost. Volgens de onderzoekers ligt hier een noodzaak tot actief arbeidsmarktbeleid.
 
Werkgevers stellen door automatisering en digitalisering hogere eisen aan het personeel. Hierdoor, en door de crisis, ontstaat minder vraag naar middelbaar opgeleiden die vervolgens vaker aan de slag gaan op een lager niveau. Dit gaat ten koste van de positie van lager opgeleiden. 

Bron: website KOV

 

 


Reacties

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.